คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารPDPA
กรมอนามัย
20
กรกฎาคม
2565
20.07.2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562”

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 และ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย โดยวิทยากร อาจารย์สุวรรณโชติ ศิริมหาศาล จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์กรมหาชน (สพร.)

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

20.07.2565
หลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 EP.1

หลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 EP.1

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!